OBNOVENÍ TRÉNINKŮ OD 11.5.2020

03.05.2020 07:07

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 vydáváme toto prohlášení k tréninkovým jednotkám

Od pondělí 11.5.2020 budou opět zahájeny tréninky. Připravujeme rozpis tréninkových skupin tak, abychom mohli splnit podmínky týkající se sportování v hale. Rozpis tréninkových skupin bude uveřejněn do 7.5.2020.

Rozpis tréninků bude uveřejněn zde a případně vám bude zaslán na e-mail.

Termín je zvolen z důvodu asfaltování komunikace před areálem. Parkování
a vjezd do areálu je zakreslen pod článkem.

Žádáme rodiče, aby z důvodu zajištění zvýšeného hygienického opatření respektovali níže uvedená pravidla pobytu v hale v době tréninku.

Provoz na sportovišti bude doprovázen těmito pravidly:
– Nelze používat šatny a sprchy (pouze toalety)
– Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou - nádoba je umístěna u vstupu do chodby za vstupními dveřmi vpravo.
– Dezinfekce rukou je povinná před zahájením a po ukončení hry

– Trenéři budou po skončení tréninkové jednotky dezinfikovat místa, kde se hráči vyskytují (toalety, lavičky a ostatní používané plochy)
– Bude zajištěno větrání vnitřních prostor

Členové klubu a rodiče při tréninkové jednotce dodržujte tato pravidla:

– Vstupujte do prostor chodby a kurtů již převlečeni, v chodbě si pouze obujte sálovou obuv a pokračujte na kurty.
– Pití či jiné námi nabízené zboží lze v současné době zakoupit pouze v balené podobě.
– Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné
přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup pro mytí rukou a následnou dezinfekci.
– Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších hráčů.
– Věříme, že zpřísněná hygienická opatření společně zvládneme a brzy budeme moci sportovat opět normálně.

Děkujeme za pochopení a moc se na Vás těšíme.

Zpět

Vyhledávání

© BaC Kladno 2012

Vytvořeno editory BaC Kladno