PODĚKOVÁNÍ

03.01.2016 09:25

Je tu nový rok a s ním i nová sezóna. Sluší se však zavzpomínat na tu předchozí. V naší historii bude patřit k těm pozitivním. Podařilo se nám vyhrát 2. regionální ligu, skončit na 3. místě v KP žáků do 15let, vyhrát Středočeský pohár družstev kategorie U13 a mnoho dalších individuálních vítězství získali naši hráči v kategoriích od U11 až po dospělé. Za všemi úspěchy je velká práce celého klubu, bez pomoci rodičů, trenérů, rozhodčích a dalších dobrovolníků by se nám nepodařilo uspět.

Podařilo se nám úspěšně nastartovat další tréninkovou skupinu, dát nový vítr našim stávajícím skupinám a systém postupné výkonnostní výchovy se ukazuje jako správný. Do tréninků dospělých postupně zapojujeme juniorské hráče. Pořádání pravidelných soustředění pomáhá intenzivnímu rozvoji hráčů, kteří mohou zvýšit svoji výkonnost.

Dobře fungující centrum mládeže, kdy se pravidelně setkávají naši hráči s výkonnostně zařazenými hráči Středočeské kraje, přináší také své ovoce.

Není dobré usnout na vavřínech, čeká nás náročný rok, na který je potřeba se řádně připravit.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na chodu klubu podílejí a to formou pomoci při turnajích, opravách haly, finančními příspěvky (manž. Součkovi), našim sponzorům a partnerům klubu, dále velký dík patří Městu Kladno, které patří k našim největším partnerům.

Rád bych poděkoval i návštěvníkům naší haly, kterým se snažíme připravit hezké prostředí pro jejich volnočasové aktivity.

Poděkování patří také výkonnému výboru, který se neustále snaží posouvat klub dál.

Velký dík patří našim trenérům, kteří ve svém volném čase pracují s dětmi, bez jejich velké oběti bychom nefungovali. A jak říká slogan ČUS, nikdo by nepoznal, že to dělají zadarmo a rádi:).

Všem našim hráčům bych rád popřál do nového roku a sezóny hodně zdraví, bojovného ducha, pokoru k soupeřům, a aby duch fair play vždy jako to bylo v roce předchozím, zvítězil.

autor: Dan

Zpět

Vyhledávání

© BaC Kladno 2012

Vytvořeno editory BaC Kladno