POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

15.05.2023 13:49

Zveme vás na členskou schůzi BaC Kladno, z.s.

Termín: čtvrtek 25.5.2023 od 19.30h

Místo: BaC Kladno, Wolkerova 2771, 272 01 Kladno - přísálí

Program:

1) Zahájení, schválení programu

2) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

3) Zpráva o hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

4) Zpráva o činnosti klubu, zprávy jednotlivých vedoucích tréninkových skupin, zpráva kontrolní komise, plán činnosti na rok 2023, dotace, opravy haly – REKONSTRUKCE, financování nákladů

5) Plán akcí na rok 2023, tréninkové skupiny od 09/2023, nábor

6) Ceník (pronájem kurtů, haly, členské příspěvky, atd.)

7) Diskuze

8) Usnesení a závěr

Bc. Daniel Skrčený - předseda z.s.

Členská schůze je svolána v souladu se Stanovami BaC Kladno. Právo účasti
na členské schůzi mají členové klubu, kteří mají uhrazené členské příspěvky
a jejich zákonní zástupci. Hlasovat mají právo členové klubu starší 18 let.

POZVÁNKA:

pozvanka na clenskou schuzi 05_2023.pdf (177713) 

 

Zpět

Vyhledávání

© BaC Kladno 2012

Vytvořeno editory BaC Kladno