ZAHÁJENÍ PROVOZU BADMINTONOVÝCH KURTŮ

29.04.2020 08:11

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 23. dubna 2020 vydáváme toto prohlášení

Od pondělí 4.5.2020 bude opět v provozu naše hala pro badmintonovou veřejnost. Termín je zvolen z důvodu asfaltování komunikace před areálem. Parkování a vjezd do areálu je zakreslen pod článkem.

Rozpis volných hodin je zde: www.supersaas.cz/schedule/BaC_Kladno/Kurty

Platnost stávajících pernamentek je prodloužena o 2 měsíce.

Provoz na sportovišti bude doprovázen těmito pravidly:
– Nelze používat šatny a sprchy (pouze toalety)
– Na sportovišti je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou - nádoba je umístěna u vstupu do chodby za vstupními dveřmi vpravo.
– Dezinfekce rukou je povinná před zahájením a po ukončení hry – nádoba je umístěna u vstupu do chodby za vstupními dveřmi vpravo.
– Personál bude průběžně dezinfikovat místa, kde se hráči vyskytují (toalety, lavičky a ostatní používané plochy)
– Bude zajištěno větrání vnitřních prostor

– Po celou dobu hry Vás prosíme používat roušku či jiné zakrytí úst a nosu – jedná se o nařízení vlády a musíme ho všichni respektovat
Nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách

Vážení návštěvníci
Pro zajištění Vaší bezpečnosti Vás prosíme o dodržování následujících pravidel:
– Vstupujte do prostor chodby a kurtů již převlečeni, v chodbě si pouze obujte sálovou obuv a pokračujte na kurty.
– Při placení preferujeme bezkontaktní způsob platby – nákup permanenty a úhrada převodem na účet č.: 380598349/0800, do poznámky uvést jméno a permanentka badminton.
– Pití či jiné námi nabízené zboží lze v současné době zakoupit pouze v balené podobě.
– Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné
přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup pro mytí rukou a následnou dezinfekci.
– Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších hráčů.
– Věříme, že zpřísněná hygienická opatření společně zvládneme a brzy budeme moci sportovat opět normálně.

Připravili jsme pro Vás od 4.5. do 6.5.2020 možnost testování nových závodních raket od společnosti VICTOR. Informace vám sdělí personál při návštěvě.

Děkujeme za pochopení a moc se na Vás těšíme.

 

Zpět

Vyhledávání

© BaC Kladno 2012

Vytvořeno editory BaC Kladno